Кметство Сборище

Център
 • с. Сборище

Кмет

Седалище и адрес
  • Област: Сливен
  • Община: Твърдица
  • Населено място: с. Сборище
  • Адрес: ул. "Любен Каравелов" № 1
  • Пощенски код: 8899

работно време
  • Гъвкаво работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 09:00 ч.
  • Прилага се принципа на обслужване на едно гише.

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (04595)
  • Телефон: 04595/2211
  • Факс: 0454/44049
  • Е-mail: kmet_sboriste@abv.bg
  • Уеб сайт: www.tvarditsa.org

Населени места в кметството
  • с. Сборище