Кметство Гергевец

Център
 • с. Гергевец

Кмет

Седалище и адрес
  • Област: Сливен
  • Община: Сливен
  • Населено място: с. Гергевец

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • осем часа

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (04519)
  • Телефони: (04519)2332, 0897859200
  • Е-mail: kmetstvogergevec@abv.bg

Населени места в кметството
  • с. Гергевец