Кметство Блатец

Център
 • с. Блатец

Кмет

Седалище и адрес
  • Област: Сливен
  • Община: Сливен
  • Населено място: с. Блатец

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • осем часа

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (04512)
  • Телефон: (04512)2012; 0896788973
  • Е-mail: kmetstvo_blatec@abv.bg

Населени места в кметството
  • с. Блатец