Кметство Асеновец

Център
 • с. Асеновец

Кмет

Седалище и адрес
  • Област: Сливен
  • Община: Нова Загора
  • Населено място: с. Асеновец
  • Адрес: с. Асеновец, община Нова Загора
  • Пощенски код: 8933

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Осемчасов работен ден.

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (04522)
  • Телефон: 0887776649
  • Е-mail: asenovec_nz8933@abv.bg

Населени места в кметството
  • с. Асеновец