Кметство Искра

Център
 • с. Искра

Кмет
 • Мария Желева Иванова

Седалище и адрес
  • Област: Бургас
  • Община: Карнобат
  • Населено място: с. Искра
  • Адрес: с. Искра, Община Карнобат
  • Пощенски код: 8481

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:30 ч. До 17:30 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Обедна почивка от 12:30 часа до 13:30 часа

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (05522)
  • Телефони: (05522)2362, 0882003117
  • Е-mail: karnobat@mail.bg

Населени места в кметството
  • с. Искра