Кметство Колобър

Център
 • с. Колобър

Кмет
 • Юксел Бедри Хакъ

Седалище и адрес
  • Област: Силистра
  • Община: Дулово
  • Населено място: с. Колобър

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:30 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • работно време 8 часа, обедна почивка от 12:00ч. до 12:30ч. работни дни от понеделник до петък

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (0864)
  • Телефон: 25019

Населени места в кметството
  • с. Колобър