Кметство Басарбово

Център
 • с. Басарбово

Кмет
 • Николай Стефанов Колев

Седалище и адрес
  • Област: Русе
  • Община: Русе
  • Населено място: с. Басарбово
  • Адрес: с. Басарбово
  • Пощенски код: 7071

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:30 ч. До 17:30 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • редовно работно време

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (7071)
  • Телефон: 0887425567
  • Е-mail: basarbovo@ruse-bg.eu

Населени места в кметството
  • с. Басарбово