Кметство Чилнов

Център
 • с. Чилнов

Кмет

Седалище и адрес
  • Област: Русе
  • Община: Две могили
  • Населено място: с. Чилнов
  • Адрес: с. Чилнов, ул. Н. Й. Вапцаров №2
  • Пощенски код: 7162

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • от 8.00 часа до 12.00 часа; от 13.00 часа до 17.00 часа

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (08142)
  • Телефони: (08142)2219, 0897924747
  • Е-mail: kmetstvo_chilnov@abv.bg
  • Уеб сайт: www.dvemogili.bg/

Населени места в кметството
  • с. Чилнов