Кметство Кацелово

Център
 • с. Кацелово

Кмет

Седалище и адрес
  • Област: Русе
  • Община: Две могили
  • Населено място: с. Кацелово
  • Адрес: с. Кацелово, ул. Трети март №1
  • Пощенски код: 7160

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • от 8.00 часа до 12.00 часа; от 13.00 часа до 17.00 часа

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (08149)
  • Телефони: (08149)2222, 0887037681
  • Е-mail: kmetstvo_katcelovo@abv.bg
  • Уеб сайт: www.dvemogili.bg/

Населени места в кметството
  • с. Кацелово