Кметство Каран Върбовка

Център
 • с. Каран Върбовка

Кмет

Седалище и адрес
  • Област: Русе
  • Община: Две могили
  • Населено място: с. Каран Върбовка
  • Адрес: с. Каран Върбовка, ул. "Света Марина" №43; кметството е променило статута си към 22.05.2017 г. и има назначен кметски наместник
  • Пощенски код: 7163

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • от 8.00 часа до 12.00 часа; от 13.00 часа до 17.00 часа

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (081461)
  • Телефони: 0885870624, 0895567512
  • Е-mail: karanvarbovka@dvemogili.egov.bg
  • Уеб сайт: http://www.dvemogili.egov.bg/

Населени места в кметството
  • с. Каран Върбовка