Кметство Глоджево

Център
 • гр. Глоджево

Кмет
 • Илхан Абтиходжев

Седалище и адрес
  • Област: Русе
  • Община: Ветово
  • Населено място: гр. Глоджево
  • Адрес: ул. "Димитър Благоев" № 32
  • Пощенски код: 7294

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:15 ч. До 16:55 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Фиксирано работно време

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (08184)
  • Телефон: (08184)2411
  • Факс: (08184)2411
  • Е-mail: kmetstvo_gl@abv.bg
  • Уеб сайт: www.vetovo.com

Населени места в кметството
  • гр. Глоджево