Кметство Севар

Център
 • с. Севар

Кмет
 • Сузана Иванова Солакова

Седалище и адрес
  • Област: Разград
  • Община: Кубрат
  • Населено място: с. Севар
  • Адрес: ул. “Любен Каравелов” №3
  • Пощенски код: 7332

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Приложено стандартно работно време, уредено в Харта на клиента и Вътрешни правила за организация на административното обслужване.

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (084749)
  • Телефон: 260

Населени места в кметството
  • с. Севар