Кметство Лъвино

Център
 • с. Лъвино

Кмет

Седалище и адрес
  • Област: Разград
  • Община: Исперих
  • Населено място: с. Лъвино

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • 8 часов работен ден

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (08331)
  • Телефон: (08331)4788

Населени места в кметството
  • с. Лъвино