Кметство Белозем

Център
 • с. Белозем

Кмет
 • Виолета Димитрова Петрова

Седалище и адрес
  • Област: Пловдив
  • Община: Раковски
  • Населено място: с. Белозем
  • Адрес: ул. Родопи 38
  • Пощенски код: 4130

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Пълно работно време

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (03159)
  • Телефони: 03159/2039, 0899840399
  • Е-mail: kmetstvo_belozem@abv.bg

Населени места в кметството
  • с. Белозем