Кметство Брягово

Център
 • с. Брягово

Кмет

Седалище и адрес
  • Област: Пловдив
  • Община: Първомай
  • Населено място: с. Брягово
  • Пощенски код: 4294

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • обедна почивка от 12:00 до 13:00

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (03167)
  • Телефон: (03167)2221
  • Е-mail: ao_briagovo@b-trust.org

Населени места в кметството
  • с. Брягово