Кметство Българово

Център
 • гр. Българово

Кмет
 • Йордан Илиев Йорданов

Седалище и адрес
  • Област: Бургас
  • Община: Бургас
  • Населено място: гр. Българово

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:30 ч. До 17:15 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Стандартно

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (05915)
  • Телефон: (05915)2032

Населени места в кметството
  • гр. Българово