Кметство Чукарка

Център
 • с. Чукарка

Кмет
 • Севим Хюсеин Мустафа

Седалище и адрес
  • Област: Бургас
  • Община: Айтос
  • Населено място: с. Чукарка

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:30 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Работно време Понеделник до Петък от 08.30 до 17.00 часа

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (05533)
  • Телефони: (05533)2281, 0895764658
  • Е-mail: obshtina@aytos.bg
  • Уеб сайт: http://www.aytos.bg/

Населени места в кметството
  • с. Чукарка