Кметство Черна могила

Център
 • с. Черна могила

Кмет
 • Юсеин Юсеин Юсеин

Седалище и адрес
  • Област: Бургас
  • Община: Айтос
  • Населено място: с. Черна могила

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:30 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • работно време Понеделник до петък от 08.30 до 17.00 часа.

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (05536)
  • Телефони: (05536)2322, 0897992331
  • Е-mail: obshtina@aytos.bg
  • Уеб сайт: http://www.aytos.bg/

Населени места в кметството
  • с. Черна могила