Кметство Бъта

Център
 • с. Бъта

Кмет
 • Георги Александров Александров

Седалище и адрес
  • Област: Пазарджик
  • Община: Панагюрище
  • Населено място: с. Бъта

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:30 ч. До 17:30 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Работното време на кметствата е съобразено с работното време на община Панагюрище

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (03533)
  • Телефон: 2222
  • Е-mail: georgi_aleksandrov_bata@abv.bg

Населени места в кметството
  • с. Бъта