Кметство Дивчовото

Център
 • с. Дивчовото

Кмет

Седалище и адрес
  • Област: Ловеч
  • Община: Тетевен
  • Населено място: с. Дивчовото
  • Адрес: ул. Георги Бенковски № 60

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • стандартно с един час почивка от 12.00 до 13.00

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (06905)
  • Телефон: 0879560655
  • Е-mail: km_divchovoto@abv.bg

Населени места в кметството
  • с. Дивчовото