Кметство Крушуна

Център
 • с. Крушуна

Кмет
 • Валерий Николов Стойков

Седалище и адрес
  • Област: Ловеч
  • Община: Летница
  • Населено място: с. Крушуна

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Обедна почивка 12.00 - 13.00 часа

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (06944)
  • Телефон: (06944)06944 2401
  • Е-mail: kmetstvokrushuna@abv.bg

Населени места в кметството
  • с. Крушуна