Кметство Микрево

Център
 • с. Микрево

Кмет
 • Венцислав Стоянов Янев

Седалище и адрес
  • Област: Благоевград
  • Община: Струмяни
  • Населено място: с. Микрево

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:30 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Обедна почивка: 12:00-12:30

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (07434)
  • Телефон: (07434)3151
  • Факс: (07434)3105
  • Е-mail: strumyani_oba@yahoo.com
  • Уеб сайт: www.strumyani.org

Населени места в кметството
  • с. Микрево