Кметство Изгрев

Център
 • с. Изгрев

Кмет
 • Йордан Венчов Китанов

Седалище и адрес
  • Област: Благоевград
  • Община: Благоевград
  • Населено място: с. Изгрев

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:30 ч. До 17:30 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Общо и функционално управление на държавата на централно и местно ниво

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (073)
  • Телефон: (073)841260

Населени места в кметството
  • с. Изгрев