Кметство Горно Краище

Център
 • с. Горно Краище

Кмет
 • Бекир Сабри Бекир

Седалище и адрес
  • Област: Благоевград
  • Община: Белица
  • Населено място: с. Горно Краище
  • Адрес: с.Горно Краище
  • Пощенски код: 2783

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:30 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Почивка 12:30-!3:00ч

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (074405)
  • Телефон: 0889407056

Населени места в кметството
  • с. Горно Краище