Кметство Светулка

Център
 • с. Светулка

Кмет
 • Фериха Хайри Дикмова

Седалище и адрес
  • Област: Кърджали
  • Община: Ардино
  • Населено място: с. Светулка
  • Пощенски код: 6765

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • стандартно работно време

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (03651)
  • Телефон: 0885919760

Населени места в кметството
  • с. Светулка