Кметство Орцево

Център
 • с. Орцево

Кмет
 • Сайфо Мехмедов Орцев

Седалище и адрес
  • Област: Благоевград
  • Община: Белица
  • Населено място: с. Орцево
  • Адрес: c.Орцево
  • Пощенски код: 2785

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:30 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Почивка от 12:30-13:00ч

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (074404)
  • Телефон: 0885298596

Населени места в кметството
  • с. Орцево