Кметство Богатино

Център
 • с. Богатино

Кмет
 • Юзджан Яшар Махмуд

Седалище и адрес
  • Област: Кърджали
  • Община: Ардино
  • Населено място: с. Богатино

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • стандартно работно време

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (03651)
  • Телефон: (03651)4238
  • Факс: (03651)4568

Населени места в кметството
  • с. Богатино