Кметство Септемврийци

Център
 • с. Септемврийци

Кмет
 • Милен Георгиев Михайлов

Седалище и адрес
  • Област: Добрич
  • Община: Каварна
  • Населено място: с. Септемврийци
  • Адрес: с.Септемврийци
  • Пощенски код: 9693

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Стандартно

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (05746)
  • Телефон: (05746)5370

Населени места в кметството
  • с. Септемврийци