Кметство Лютово

Център
 • с. Лютово

Кмет
 • Мустафа Хюсеин Юруков

Седалище и адрес
  • Област: Благоевград
  • Община: Белица
  • Населено място: с. Лютово
  • Адрес: Лютово
  • Пощенски код: 2791

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:30 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Почивка 12.30-13.00 ч

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (074404)
  • Телефон: 0885166313

Населени места в кметството
  • с. Лютово