Кметство Краище

Център
 • с. Краище

Кмет
 • Муса Мустафа Мизур

Седалище и адрес
  • Област: Благоевград
  • Община: Белица
  • Населено място: с. Краище
  • Адрес: с.Краище
  • Пощенски код: 2781

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:30 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Почивка 12.30 - 13.00 ч.

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (074405)
  • Телефон: 0885908191

Населени места в кметството
  • с. Краище