Кметство Ряховците

Център
 • с. Ряховците

Кмет
 • АЛИ Ахмед АЛИАДЖЪ

Седалище и адрес
  • Област: Габрово
  • Община: Севлиево
  • Населено място: с. Ряховците

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Стандартно работно време, като кмета на кметство е на разположение и в извънустановеното работно време.

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (067397)
  • Телефон: (067397)310
  • Е-mail: riahovcite@sevlievo.bg

Населени места в кметството
  • с. Ряховците