Кметство Агатово

Център
 • с. Агатово

Кмет
 • Валентин Веселинов Василев

Седалище и адрес
  • Област: Габрово
  • Община: Севлиево
  • Населено място: с. Агатово

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Стандартно , като кмета на кметство е на разположение и след работно време

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (067309)
  • Телефон: (067309)067309-210
  • Е-mail: agatovo@sevlievo.bg

Населени места в кметството
  • с. Агатово