Кметство Дагоново

Център
 • с. Дагоново

Кмет
 • Иван Страхилов Барабунов

Седалище и адрес
  • Област: Благоевград
  • Община: Белица
  • Населено място: с. Дагоново
  • Адрес: с.Дагоново
  • Пощенски код: 2779

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:30 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • почивка 12.30-13.00 ч.

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (074406)
  • Телефон: 0895700666

Населени места в кметството
  • с. Дагоново