Кметство Враниловци

Център
 • с. Враниловци

Кмет
 • Теодора Гинкова Томова

Седалище и адрес
  • Област: Габрово
  • Община: Габрово
  • Населено място: с. Враниловци

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:30 ч. До 17:15 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Обедна почивка от 12.15 до 13.00 часа

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (06713)
  • Телефон: (06713)2210
  • Е-mail: vranilovci@gabrovo.bg

Населени места в кметството
  • с. Враниловци