Кметство Лик

Център
 • с. Лик

Кмет

Седалище и адрес
  • Област: Враца
  • Община: Мездра
  • Населено място: с. Лик
  • Пощенски код: 3168

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • обедна почивка от 12.00 до 13.00 часа

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (0910)
  • Телефони: 091092101, 0885695512
  • Факс: 091092523
  • Е-mail: lik_kmet@abv.bg
  • Уеб сайт: mezdra.bg

Населени места в кметството
  • с. Лик