Кметство Брусен

Център
 • с. Брусен

Кмет
 • Георги Пешев Николов

Седалище и адрес
  • Област: Враца
  • Община: Мездра
  • Населено място: с. Брусен

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • обедна почивка от 13.00 до 14.00 часа

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (0910)
  • Телефони: 0910 92101, 0885695514
  • Факс: 0910 92523
  • Е-mail: mezdra@mail.bg
  • Уеб сайт: mezdra.bg

Населени места в кметството
  • с. Брусен