Кметство Хърлец

Център
 • с. Хърлец

Кмет
 • Огнемир Димитров Симов

Седалище и адрес
  • Област: Враца
  • Община: Козлодуй
  • Населено място: с. Хърлец
  • Адрес: с. Хърлец, ул. "Георги Димитров" № 41
  • Пощенски код: 3329

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Кметска администрация Хърлец работи при нормална продължителност на работното време при петдневна работна седмица с осемчасов работен ден. Работният ден започва в 8.00 ч. и завършва в 17.00 ч. , с прекъсване за обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч.

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (09163)
  • Телефони: (09163)09163/22 25, 0879815765
  • Е-mail: kmetstvo.harletz@gmail.com

Населени места в кметството
  • с. Хърлец