Кметство Крива бара

Център
 • с. Крива бара

Кмет
 • Илиян Цветанов Иванов

Седалище и адрес
  • Област: Враца
  • Община: Козлодуй
  • Населено място: с. Крива бара
  • Адрес: с. Крива бара, ул."Георги Димитров" № 67
  • Пощенски код: 3328

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Кметска администрация Крива бара работи при нормална продължителност на работното време при петдневна работна седмица с осемчасов работен ден. Работният ден започва в 8.00 ч. и завършва в 17.00 ч. , с прекъсване за обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч.

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (09168)
  • Телефони: (09168)09168/25 94, 09168/22 42, 0898659466
  • Е-mail: kmetstvo.kriva.bara@gmail.com

Населени места в кметството
  • с. Крива бара