Кметство Гложене

Център
 • с. Гложене

Кмет
 • Петко Иванов Петков

Седалище и адрес
  • Област: Враца
  • Община: Козлодуй
  • Населено място: с. Гложене
  • Адрес: с. Гложене, ул. "Христо Ботев" № 22
  • Пощенски код: 3327

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Кметска администрация Гложене работи при нормална продължителност на работното време при петдневна работна седмица с осемчасов работен ден.
   Работният ден започва в 8.00 ч. и завършва в 17.00 ч. , с прекъсване за обедна
   почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч.

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (09160)
  • Телефони: (09160)09160/24 44, 09160/23 32, 0889666116
  • Е-mail: kmetstvo.glojene@gmail.com

Населени места в кметството
  • с. Гложене