Кметство Бутан

Център
 • с. Бутан

Кмет
 • Ивайло Борисов Иванов

Седалище и адрес
  • Област: Враца
  • Община: Козлодуй
  • Населено място: с. Бутан
  • Адрес: с. Бутан, ул. "Г. Димитров" № 56
  • Пощенски код: 3326

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Кметска администрация Бутан работи при нормална продължителност на работното време при петдневна работна седмица с осемчасов работен ден. Работният ден започва в 8.00 ч. и завършва в 17.00 ч. , с прекъсване за обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч.

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (09168)
  • Телефони: 09168/2040, 0877818109
  • Е-mail: kmetstvo.butan@gmail.com

Населени места в кметството
  • с. Бутан