Кметство Куделин

Център
 • с. Куделин

Кмет

Седалище и адрес
  • Област: Видин
  • Община: Брегово
  • Населено място: с. Куделин
  • Адрес: с.Куделин
  • Пощенски код: 3798

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:30 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:00 ч.

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (+359)
  • Телефони: (+359)92-76, 0899270037
  • Факс: няма
  • Е-mail: vkapitanova@bregovo.bg
  • Уеб сайт: www.bregovo.bg

Населени места в кметството
  • с. Куделин