Кметство Куделин

Център
 • с. Куделин

Кмет
 • Красимир Асенов Георгиев

Седалище и адрес
  • Област: Видин
  • Община: Брегово
  • Населено място: с. Куделин
  • Адрес: с.Куделин
  • Пощенски код: 3798

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 18:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 18:00 ч.

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (09312)
  • Телефон: (09312)92-76
  • Факс: няма

Населени места в кметството
  • с. Куделин