Кметство Владислав

Център
 • с. Владислав

Кмет
 • Стоян Йорданов

Седалище и адрес
  • Област: Велико Търново
  • Община: Стражица
  • Населено място: с. Владислав

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:30 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Продължителност на работното време - 8 часа. От 08:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (061606)
  • Телефон: 0878961421

Населени места в кметството
  • с. Владислав