Кметство Червена

Център
 • с. Червена

Кмет
 • Петко Димитров Василев

Седалище и адрес
  • Област: Велико Търново
  • Община: Свищов
  • Населено място: с. Червена

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:30 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • 8 часа

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (063205)
  • Телефони: 063205/263, 264, 0885153654
  • Е-mail: kmet_chervena@abv.bg

Населени места в кметството
  • с. Червена