Кметство Царевец

Център
 • с. Царевец

Кмет
 • Марин Иванов Любенов

Седалище и адрес
  • Област: Велико Търново
  • Община: Свищов
  • Населено място: с. Царевец

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:30 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • 8 часа

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (06329)
  • Телефони: (06329)22 06, 0889226363
  • Е-mail: kmetstvo_tzarevetz@abv.bg

Населени места в кметството
  • с. Царевец