Кметство Бабяк

Център
 • с. Бабяк

Кмет
 • Шемедин Ахмедов Бъсков

Седалище и адрес
  • Област: Благоевград
  • Община: Белица
  • Населено място: с. Бабяк
  • Адрес: с.Бабяк община Белица
  • Пощенски код: 2784

работно време
  • Стандартно работно време
  • От 08:30 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • Почивка от 12.30 до 13.00 ч.

Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (074404)
  • Телефон: 0885298607

Населени места в кметството
  • с. Бабяк