Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)

Членове
 • Заместник-министър на вътрешните работи
 • Министър на иновациите и растежа
  Милена Иванова Стойчева
 • Министър на транспорта и съобщенията
  Георги Йорданов Гвоздейков
 • Заместник-министър на финансите, отговорен за управлението на средствата от Европейските фондове и програми
 • Министър на земеделието и храните
  Кирил Маринов Вътев
 • Заместник-министър на труда и социалната политика, отговорен за управлението на средствата от Европейските фондове и програми
 • Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, отговорен за управлението на средствата от Европейските фондове и програми
 • Изпълнителен директор, Изпълнителна агенция „Програма за образование“
  Георги Николов Вайсилов
 • Заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност"
 • Изпълнителен директор, Държавен фонд "Земеделие"
  Георги Тахов
 • Изпълнителен директор, Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"
  Анна Дечкова Мартинова-Петкова
 • Директор, Агенция за държавна финансова инспекция
  Стефан Александров Белчев
 • Изпълнителен директор, Агенция по обществени поръчки
  Георги Димитров Николов
 • Изпълнителен директор, Национална агенция за приходите
  Румен Пенков Спецов
 • Изпълнителен директор, Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове"
  Лъчезар Димитров Спасов
 • Главен секретар на МВР, Министерство на вътрешните работи
  Живко Коцев
 • Директорът на дирекция АФКОС - секретар
 • Министър на околната среда и водите, Министерство на околната среда и водите
  Юлиян Георгиев Попов
 • Директорът на дирекция АФКОС - секретар
Численост
  • Общо: 21
Функции
  • Съветът дава насоки, наблюдава и осигурява координацията в дейността на държавните органи по предотвратяване и борба с правонарушенията – измами, злоупотреби със средства и имущество, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени на българската държава от фондове и по програми на Европейския съюз, включително свързаното с тях национално съфинансиране.
Области на политика
  • Икономика и финанси
Секретариат
 • Дирекция "Защита на финансовите интереси на Европейския съюз" (АФКОС)", Министерство на вътрешните работи
Секретар
 • Директорът на дирекция АФКОС - секретар
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Средец
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: Ул."Шести септември" № 29
  • Пощенски код: 1000
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефони: 9825000, 940 14 32
  • Е-mail: afcosbg@mvr.bg
  • Уеб сайт: http://www.mvr.bg/