Съвет за икономически анализи

Председател
 • Заместник министър-председател
  Людмила Костова Петкова
Членове
 • Георги Кочарков - - старши икономист в Изследователския център на Германската централна банка (Франкфурт на Майн, Германия); доктор по икономика, Университет Карлос III (Мадрид, Испания)
 • Георги Камбуров - професор по икономика в Университета на Торонто (Торонто, Канада); доктор по икономика, Университет на Западно Онтарио (Онтарио, Канада)
 • Гунтрам Волф - директор на Германския съвет за международни отношения Берлин, Германия); доктор по икономика, Университет на Бон (Бон, Германия)
 • Джефри Нилсен - доцент в Американския университет (Благоевград, България); доктор по икономика Принстънски университет (Принстън, САЩ)
 • Калоян Ганев - доцент в Софийския университет (София, България); доктор по икономика Софийски университет (София, България)
 • Петьо Бонев - директор на изследователска група в Агроскоп Санкт Гален, Швейцария); доктор по икономика, Университет на Манхайм (Манхайм, Германия)
 • Пламен Ненов - Икономист в изследователския отдел на Норвежката централна банка(Осло, Норвегия); доктор по икономика, Масачузетски технологичен институт (Масачузетс, САЩ)
 • Ралица Симеонова - Ганева - доцент в Софийския университет (София, България); доктор по икономика, Софийски университет (София, България)
 • Теодора Цанкова - асистент професор в Тилбургския университет (Тилбург, Нидерландия); доктор по икономика, Университет Уоруик (Уоруик, Великобритания)
 • Йото Йотов - професор по икономика в Университета Дрексел (Филаделфия, САЩ); доктор по икономика, Бостънски колеж (Бостън, САЩ)
 • Секретар
Численост
  • Общо: 12
Функции
  • Предоставя задълбочена академична икономическа експертиза, като изготвя независими анализи, които съдържат оценка на предизвикателствата и средносрочните и дългосрочните рискове и възможности пред българската икономика, и формулира препоръки, възможни решения и мерки за преодоляване на възникнали проблеми и кризи в областта на икономиката, ускореното устойчиво икономическо развитие, енергетиката, изменението на климата, социалната справедливост, иновациите и растежа, индустриалната политика, социалните неравенства, демографските проблеми и други;
  • Осигурява и анализира данни от компетентните институции по отношение на областите по т. 1 и поддържа база данни в областта на икономиката
  • Взаимодейства и сътрудничи с държавни институции и с водещи международни икономисти и организации, както и със заинтересовани страни с доказан опит и капацитет;
  • Изготвя годишен доклад, който представя в Министерския съвет в срок до 31 март на годината, следваща тази, за която се отнася, и го предлага за публично обсъждане в рамките на годишен форум
Области на политика
  • Външна политика
  • Вътрешна сигурност
  • Демографска политика
  • Икономика и финанси
  • Институции
  • Митници и данъци
Секретариат
 • Дирекция "Стратегическо планиране", Министерски съвет и неговата администрация
Секретар
 • Секретар
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Оборище
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: бул. “Княз Александър Дондуков ” № 1
  • Пощенски код: 1594
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: 940 29 99