Съвет за електронно управление

Председател
 • Министър на електронното управление
  Георги Георгиев Тодоров
Заместник-председател
 • Заместник-министър на електронното управление
Членове
 • Заместник министър-председател по управление на европейските средства
  Атанас Ангелов Пеканов
 • Заместник министър-председател по обществения ред и сигурност
  Иван Петев Демерджиев
 • Заместник министър-председател по икономическите политики
  Христо Владимиров Алексиев
 • Заместник министър-председател по социалните политики
  Лазар Манолов Лазаров
 • Министър на образованието и науката
  Сашо Георгиев Пенов
 • Министър на вътрешните работи
  Иван Петев Демерджиев
 • Министър на отбраната
  Димитър Желязков Стоянов
 • Министър на здравеопазването
  Асен Георгиев Меджидиев
 • Министър на транспорта и съобщенията
  Христо Владимиров Алексиев
 • Министър на иновациите и растежа
  Александър Георгиев Пулев
 • Министър на културата
  Велислав Величков Минеков
 • Министър на труда и социалната политика
  Лазар Манолов Лазаров
 • Министър на земеделието
  Явор Илиев Гечев
 • Министър на туризма
  Илин Павлинов Димитров
 • Министър на външните работи
  Николай Милков Милков
 • Министър на енергетиката
  Росен Иванов Христов
 • Министър на младежта и спорта
  Весела Николаева Лечева
 • Министър на правосъдието
  Крум Костадинов Зарков
 • Главен секретар, Министерски съвет и неговата администрация
  Красимир Свиленов Божанов
 • Изпълнителен директор, Институт по публична администрация
  Павел Иванов Иванов
 • Силвия Георгиева - изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България
 • Секретар на съвета е държавен служител в Министерството на електронното управление, определен от министъра на електронното управление
Численост
  • Общо: 25
Работни групи
 • Бизнес съвет
  Дата на откриване: 01.04.2022
 • Постоянна работна група
  Дата на откриване: 01.04.2022
Функции
  • Цялостна координация на изпълнението на политиката за електронното управление
Области на политика
  • Бизнес
  • Икономика и финанси
  • Институции
  • Наука и технологии
Секретар
 • Секретар на съвета е държавен служител в Министерството на електронното управление, определен от министъра на електронното управление
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Средец
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: ул. "Ген. Гурко" №6
  • Пощенски код: 1000
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: (02)949 20 40