Консултативен съвет за Европейската зелена сделка

Председател
 • Министър на околната среда и водите
  Юлиян Георгиев Попов
Заместник-председател
 • Министър на енергетиката, Министерство на енергетиката
  Румен Събев Радев
Членове
 • Министър на финансите
  Асен Васков Василев
 • Министър на труда и социалната политика
  Иванка Николова Шалапатова
 • Министър на транспорта и съобщенията
  Георги Йорданов Гвоздейков
 • Министър на регионалното развитие и благоустройството
  Андрей Иванов Цеков
 • Министър на образованието и науката
  Галин Борисов Цоков
 • Министър на вътрешните работи
  Калин Георгиев Стоянов
 • Министър на здравеопазването
  Христо Русков Хинков
 • Министър на външните работи
  Мария Иванова Габриел
 • Министър на икономиката и индустрията
  Богдан Валериев Богданов
 • Министър на туризма
  Зарица Георгиева Динкова
 • Министър на електронното управление
  Александър Илиев Йоловски
 • Министър на иновациите и растежа
  Милена Иванова Стойчева
 • Министър на земеделието и храните
  Кирил Маринов Вътев
 • Диляна Славова - съветник по външна политика и секретар по икономика на президента на Република България
 • Жечо Станков - народен представител от коалиция „ГЕРБ-СДС"
 • Радослав Рибарски - народен представител от коалиция „Продължаваме промяната- Демократична България"
 • Станислав Анастасов - народен представител от Партия „Движение за права и свободи"
 • Таско Ерменков - представител на коалиция „БСП за България"
 • Искра Михайлова - народен представител от Партия „Възраждане"
 • Тошко Хаджитодоров - народен представител от Партия „Има такъв народ"
 • Мариана Христова - председател на Съвета по Кръгова икономика при Българска търговско- промишлена палата
 • Мария Минчева - заместник-председател на Българската стопанска камара
 • Васил Велев - председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България
 • Любомир Пейновски - член на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, член на Управителния съвет на Камарата на строителите в България
 • Пламен Бобоков - член на Управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива
 • Пламен Димитров - президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България
 • Александър Загоров - конфедерален секретар, Конфедерация на труда „Подкрепа"
 • акад. д-р Юлиан Ревалски - председател на Българската академия на науките
 • Председател, Национален статистически институт
  Атанас Георгиев Атанасов
 • Живко Тодоров - кмет на община Стара Загора, представител на Националното сдружение на общините в Република България
 • проф. д-р Добри Ярков - председател на Управителния съвет на Института за устойчив преход и развитие
 • проф. д-р Димитър Димитров - ректор на Университет за национално и световно стопанство, представител на академичната общност, посочен от Съвета на ректорите
 • Никола Газдов - председател на Управителния съвет на Асоциация за производство, съхранение и търговия с електроенергия
 • Диана Димитрова - директор „Природозащитни програми" на WWF България
 • д-р Румяна Грозева - изпълнителен директор на Агенция за регионално и икономическо развитие
 • Мартин Владимиров - директор, Програма „Енергетика и климат", Център за изследване на демокрацията
 • секретар - Мариета Немска - директор на дирекция „Координация на политики и концесии“
Численост
  • Общо: 45
Работни групи
 • Комисия за енергиен преход
  Дата на откриване: 03.06.2022
 • Комисия за устойчива мобилност
  Дата на откриване: 03.06.2022
 • Комисия за енергийна ефективност и преодоляване на енергийната бедност
  Дата на откриване: 03.06.2022
 • Комисия за таксономията и устойчивите финанси
  Дата на откриване: 03.06.2022
 • Комисия за развитие и прилагане на иновациите и кръговата и био-базирана икономика
  Дата на откриване: 03.06.2022
 • Комисия за адаптация към климатичните промени, опазване и възстановяване на биоразнообразие и интегрирането на решения, които са базирани на природата
  Дата на откриване: 03.06.2022
 • Комисия за публичност и комуникации на посланията за зеления преход, декарбонизацията, зелената сделка и климатичните промени
  Дата на откриване: 03.06.2022
Функции
  • Съветът консултира и подпомага Министерския съвет във връзка със: Основните функции на Съвета са свързани с консултиране, координиране и подпомагане на дейности за осъществяване на правителствената политика в областта на Европейската зелена сделка (ЕЗС). 1. предлага проекти на нормативни актове, стратегии, програми и планове и актуализира такива, свързани с ЕЗС; 2. осъществява сътрудничество с международни партньори за осъществяване на политиките на ЕЗС и за възприемане на правителството като надежден и предпочитан стратегически партньор и иноватор на Балканите в ЕЗС; 3. координира взаимодействието между държавните органи, неправителствените и стопанските организации и други заинтересовани страни, имащи пряко и/или косвено отношение с ЕЗС; 4. осъществява и други дейности за постигане на целите за устойчиво развитие на страната и за защита на българските икономически и социални интереси, свързани с ЕЗС; 5. изисква информация за изпълнението на реформите и инвестициите по Националния план за възстановяване и устойчивост, свързан с изпълнението на целите от ЕЗС; 6. при необходимост създава работни групи, включващи членове на Съвета, представители на институции и външни лица или организации, по изпълнението на конкретни дейности по ЕЗС; 7. предлага на Министерския съвет програма за действие, включително финансова рамка, за изпълнение на политики, свързани с ЕЗС и Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България; 8. приема годишна програма за дейността си, в която се определят приоритетите и задачите за следващата година в съответствие с целите, произтичащи от нормативните актове и стратегическите документи, които са насочени към актуалните проблеми в сферата на ЕЗС.
Области на политика
  • Външна политика
  • Наука и технологии
  • Транспорт и пътувания
Секретариат
 • Дирекция "Координация на политики и концесии", Министерски съвет и неговата администрация
Секретар
 • секретар - Мариета Немска - директор на дирекция „Координация на политики и концесии“
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Оборище
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: ул. бул. “Княз Александър Дондуков ” № 1
  • Пощенски код: 1000
Данни за кореспонденция