Национален икономически съвет

Председател
 • Министър на икономиката и индустрията
  Никола Руменов Стоянов
Членове
 • Заместник-министър, Министерство на туризма
 • Заместник-министър, Министерство на транспорта и съобщенията
 • Васил Велев, председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България
 • Добри Митрев, председател на УС на Българска стопанска камара
 • Цветан Сименов, председател на УС на Българска търговско-промишлена палата
 • Кирил Домусчиев, председател на УС на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
 • Виолина Накова, Председател на УС на Съюз за стопанска инициатива
 • Валентин Груев - Дирекция "Индустриални отношения и управление на държавното участие"
 • Заместник-министър, Министерство на външните работи
 • Заместник-министър, Министерство на земеделието
 • Заместник-министър, Министерство на икономиката и индустрията
 • Заместник-министър, Министерство на труда и социалната политика
 • Заместник-министър, Министерство на финансите
 • Заместник-министър,Министерство на регионалното развитие и благоустройството
 • Заместник-министър, Министерство на образованието и науката
 • Заместник-министър, Министерство на енергетиката
 • Заместник-министър, Министерство на околната среда и водите
 • Заместник-министър, Министерство на иновациите и растежа
 • Заместник-министър,Министерство на електронното управление
Численост
  • Общо: 20
Наблюдатели
 • В работата на съвета вземат участие със съвещателен глас представители на политическите кабинети на заместник министър-председателите, както и един представител на Българската академия на науките.
Функции
  • 1. анализира и предлага мерки за подкрепа на иновационни и инвестиционни дейности с цел повишаване конкурентоспособността на икономиката;
  • 2. изготвя препоръки и консултира правителството по проблемите на общото икономическо развитие на страната;
  • 3. разработва и предлага икономически и правни регулатори за насърчаване на инвестиционната дейност в страната;
  • 4. организира, анализира и контролира взаимодействието между органите на изпълнителната власт, други държавни органи и представителите на бизнеса
Области на политика
  • Икономика и финанси
Секретариат
 • Дирекция "Индустриални отношения и управление на държавното участие", Министерство на икономиката и индустрията
Секретар
 • Валентин Груев - Дирекция "Индустриални отношения и управление на държавното участие"
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Оборище
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: ул. "Славянска" №8
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: лице за контакт Николина Маджева 940 7227
  • Е-mail: v.gruev@mi.government.bg;n.madjeva@mi.government.bg